Adatvédelmi nyilatkozat

Az Általános adatvédelmi rendelet és tagállamok által hozott egyéb nemzeti adatvédelmi jogszabályok, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok értelmében felelős személy:

ZIMBO Perbál Húsipari Termelő Kft., Perbál, Ipari park 5., 2074,
www.zimbo.hu
Telefon: +36 26 570-500; Fax: + 36 26 370-062
[email protected]

Felelős személy
Schmidt Tímea
Perbál, Ipari park 5., 2074;
Telefon: +36 26 570-500

1. A személyes adatok feldolgozásának hatásköre]

Felhasználóink személyes adatait kizárólag olyan mértékben dolgozzuk fel, amennyire az a weboldal működtetéséhez, a weboldal tartalmának biztosításához és a szolgáltatások működése érdekében szükséges, és kizárólag abban az esetben, ha az Általános adatvédelmi rendelet ( »GDPR«) az említett jogalapot biztosítja.

2. Adatfeldolgozó leírása és hatásköre

Minden alkalommal, amikor ellátogat a honlapunkra, a rendszerünk automatikusan összegyűjti az adatokat és információkat a bejelentkező számítógéptől. Az alábbi adatokat kérjük be:

A használt böngésző típusára (és annak változataira), az operációs rendszerre, az Internet szolgáltatóra, IP-címre, a hozzáférés dátumára és időpontjára, az internetes oldalakra, ahonnan az Ön felhasználó rendszere hozzáfért a mi internetes oldalunkhoz, az internetes oldalakra, amelyekhez Ön hozzáférhet, miután igénybe vette a rendszerünket, és a rákattintással elérhető oldalakra vonatkozó információk;

3. Adatfeldolgozás célja

Az IP-cím ideiglenes tárolása a rendszerben ahhoz szükséges, hogy a weboldal megjelenjen a felhasználó számítógépén. Ennek érdekében a felhasználó IP-címét tárolnunk kell a munkamenet idejére.

Az adatokat naplófájlokban tároljuk, így biztosítjuk a weboldal működését. Ezen túlmenően, az adatok segítségével optimalizáljuk a honlapot, és biztosítjuk informatikai rendszerünk biztonságát. Az adatok marketing célokra történő értékelésére ebben az összefüggésben nem kerül sor.

4. Személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A jelen weboldal működése céljából adatfeldolgozói rendszerünket az alábbi jogi alapelvekre építjük:

Az adatok ideiglenes tárolásának jogalapját az Általános adatvédelmi törvény1. Cikkely, 6. § biztosítja, mivel az adatok tárolására vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelmében van szükség, és az adott adatokra vonatkozó jogi érdekek, alapvető jogok vagy jogszabadságok nem haladják meg a fent említett érdekeket.

5. Adattárolás időtartama

Az adatok azonnal törlésre kerülnek, amint már nem szükségesek azon cél érdekében, amiért összegyűjtötték őket. Abban az esetben, a felhasználók adatainak begyűjtése a honlap működtetéséhez szükséges, az adatgyűjtés befejeződik, amikor a felhasználó kijelentkezik.

Ha az adatokat naplófájlokban tároljuk, legkésőbb hét nappal az adatgyűjtés után töröljük őket. Ebben az esetben a felhasználók IP-címei törlésre vagy megsemmisítésre kerülnek a rendszerből, így a bejelentkező ügyfél elérése többé nem lesz lehetséges.

6. Ellenzés és eltávolítás

Az adatgyűjtés, adatfeldolgozás és az adatok tárolása a naplófájlokban feltétlenül szükséges a weboldal működtetéséhez. Következésképpen, a felhasználó ez ellen nem emelhet kifogást.  Ha a felhasználó megpróbálja megakadályozni adatainak tárolását, el kell hagynia a weboldalt és a jövőben tartózkodnia kell a weboldal látogatásától.

7. Cookie-k használata

Weboldalunk cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket az Internet böngésző vagy a felhasználó számítógépes rendszerének internet böngészője tárol. Ha a felhasználó meglátogat egy weboldalt, a felhasználó operációs rendszere elmenthet egy cookie-t. A cookie egy jellegzetes karakterláncot tartalmaz, amely alapján a böngésző a honlap újbóli felkeresésekor azonosítható lesz.

A cookie-k célja a weboldal használatának egyszerűsítése a felhasználók számára. A weboldal egyes funkcióinak használatát nem tudjuk biztosítani a cookie-k nélkül. Ennek biztosításához szükséges a böngésző felismerése minden egyes új oldal megnyitásakor.

Az alábbi alkalmazásokhoz használunk cookie-kat:
Nyelvi beállítások, keresési kifejezések elmentése

A következő adatokat tároljuk és továbbítjuk a cookie-kban:
Nyelvi beállítások, bejelentkezési adatok

A technikailag szükséges cookie-k által begyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk felhasználói profilok létrehozására.

A fenti adatok a feldolgozására a jogalapot az Általános adatvédelmi törvény 6. Cikkely, 1.§ f) pontja biztosítja, mivel az adatok tárolása vállalatunk, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek megóvásához szükséges, és a szóban forgó adatok feldolgozásával kapcsolatos alapvető jogok és mentességek nem lépik túl fent említett érdekeket. Annak érdekében, hogy az említett adatfeldolgozás csak a legminimálisabb módon érintse a felhasználó jogait és mentességét, az ilyen módon gyűjtött felhasználói adatok álnevesítve, és műszaki óvintézkedéseket alkalmazva kerülnek feldolgozásra. Így az adatokat nem lehetséges hozzárendelni a bejelentkező felhasználóhoz. Az adatokat nem tároljuk együtt a felhasználó egyéb személyes adataival. Amikor meglátogatja a honlapunkat, egy tájékoztató sáv jelzi, hogy elemzési célokra cookie-kat használunk, utalva a jelen adatvédelmi nyilatkozatra. Ugyanakkor, tájékoztatást nyújt arról is, hogyan akadályozhatja meg a cookie-k tárolását a böngésző beállításainak használatával.

8. kapcsolatfelvételi űrlap, telefonszám és e-mail kapcsolat]

Kapcsolatba léphet velünk e-mail címünkön, vagy telefonszámunkon keresztül. Ebben az esetben a felhasználó személyes adatait e-mailben vagy telefonon adja meg, és az e-mail cím vagy a telefonszám tárolásra kerül.

Ebben az esetben nem adjuk tovább az adatokat harmadik félnek, kivéve a Bell Food Group vállalatcsoportot Az adatokat a Bell Food Group adattároló központjába továbbítjuk, majd a Bell Food Group üzleti tevékenységének és stratégiáinak elemzésére használjuk őket. Ez átadható másik Uniós vagy EGT-ország, illetve Svájc részére.

Az adatok feldolgozásának jogalapját az Általános Adatvédelmi Törvény 6. Cikkely, 1.§ a) pontja biztosítja, amennyiben a felhasználó ehhez a beleegyezését adta.

Az e-mail level küldése során kapott adatok feldolgozásához a jogalapot az Általános Adatvédelmi Törvény 6. Cikkely, 1.§ f) pontja biztosítja. Ha az e-mail útján létesített kapcsolat célja szerződés megkötése, az adatfeldolgozásra vonatkozó további jogi alapot az Általános adatvédelmi törvény 6. Cikkely 1.§ b) pontja biztosítja.

A felhasználói felületen keresztül megadott adatok feldolgozását kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából használjuk. E-mailben felvett kapcsolat esetén ez egyúttal szükséges jogos érdekünk is, az adatok feldolgozása céljából.

Az egyéb adatátvitel során személyes adatok továbbítása a kapcsolatfelvételi űrlappal történő visszaélések elkerülése, valamint informatikai rendszereink biztonsága érdekében szükséges.

Az adatok törlésre kerülnek, amint már nem szükségesek az eredeti adatbegyűjtés céljából. Ha a felhasználó a felhasználói felületen keresztül kitöltött kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy az e-mailben megadott személyes adatokat törli, a felhasználóval a kapcsolat a továbbiakban nem folytatódik. A kapcsolattartás akkor szűnik meg, miután a szóban forgó adatokat véglegesen leellenőriztük.

A további személyes adatokat, amelyeket az adattovábbítás során kapunk, legkésőbb hét nap után töröljük.

A felhasználónak bármikor lehetősége van a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonására. Ha a felhasználó felveszi a kapcsolatot velünk e-mailben, [email cím], bármikor ellenezheti személyes adatainak tárolását, e-mailben jelezve az ellenzését. Ebben az esetben a kapcsolatot megszakítjuk. Amennyiben a már korábban létrejött kommunikációra alapozva már bizonyos lépéseket tettünk, amelyek felénk vagy az érintett személy felé jogilag kötelező következményekkel járnak, jogunkban áll megtagadni az adatok törlését, amennyiben az adatfeldolgozás jogalapját az Általános adatvédelmi törvény említett 6. Cikkelye alapján igazolni tudjuk.

Ebben az esetben minden tárolt személyes adat, amelyet a velünk történt kapcsolatfelvétel útján kaptunk törlésre kerül.

10. Felhasználó (érintett) jogai

Ha Ön személyes adatokat dolgoz fel, Ön az Általános adatvédelmi törvény hatálya alá esik, és mint a felelős személy, és az alábbi, velünk kölcsönös jogokkal rendelkezik:

Tájékoztatás joga
Felkérheti vállaltunkat annak igazolására, hogy a személyes adatai feldolgozásra kerültek. Ha az említett adatfeldolgozás megtörtént, a következő információkat kérheti tőlünk:

 • a személyes adatok feldolgozásának célját;
 • a feldolgozott személyes adatok kategóriáját;
 • a címzettek adatait, vagy a címzettek kategóriáit, akik részére a személyes adatai átadásra kerültek, vagy átadás alatt vannak;
 • az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha erre vonatkozóan nincs konkrét információ, a tárolási időszak meghatározására vonatkozó kritériumokat;
 • személyes adatai helyesbítésének vagy törlése jogának, az általunk történő adatfeldolgozás korlátozásának, vagy a feldolgozás ellen emelt kifogás jogának meglétére vonatkozó információkat;
 • a felügyeleti hatóságtól kapható jogorvoslat lehetőségére vonatkozó információt;
 • az adatok eredetére vonatkozó bármely rendelkezésre álló információt, amennyiben a személyes adatok nem az adatalanytól kerültek begyűjtésre;
 • az automatikus döntéshozatal meglétére vonatkozó információkat, ideértve a profilalkotást az Általános adatvédelmi törvény 22. Cikkely (1) és (4) bekezdéseivel összhangban és – ezekben az esetekben – érdemi információt az érintett személy adatainak kezelésének logikájára, hatályára és céljára vonatkozóan.

 

Joga van tájékoztatást kérni arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok átadásra kerültek-e egy harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára. Ebben az összefüggésben kérhet tájékoztatást az adatátadásra vonatkozó, idetartozó garanciákról az Általános adatvédelmi törvény 46. Cikkelye alapján.

Helyesbítési jog
Joga van helyesbíteni és/vagy kiegészíteni a felénk leadott személyes adatokat, ha az Önre vonatkozó, általunk feldolgozott adatokat helytelennek vagy hiányosnak tartja. Kötelesek vagyunk azonnal elvégezni az adatok helyesbítését, amint Ön tájékoztatott bennünket a helyesen begyűjtött adatokról.

Adatfeldolgozás korlátozásának joga
Az alábbi feltételek mellett kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását, amennyiben:

 • vitatja személyes adatainak pontosságát, elég időt biztosítva számunkra, hogy a személyes adatok pontosságát ellenőrizzük;
 • az adatfeldolgozás jogellenes, de Ön nem kívánja törölni a személyes adatait, hanem a személyes adatok használatának korlátozását kéri;
 • a továbbiakban nincs szükségünk a személyes adataira adatfeldolgozás céljából, de Önnek szüksége van az adatokra bármely jogi követelés felállításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • kifogást nyújtott be az adatfeldolgozás ellen az Általános adatvédelmi törvény 21. 1.§. alapján, de még nem nyert igazolást, hogy az adatok általunk történő adatfeldolgozás megalapozott okok alapján jogellenes volt.

 

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása korlátozásra került, az ilyen adatok – eltekintve a tárolásuktól – kizárólag az Ön hozzájárulásával kezelhetők, vagy természetes vagy jogi személy jogainak érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, illetve valamely másik Uniós vagy Tagállam fontos közérdekének védelme céljából.

Amennyiben az adatfeldolgozás a korlátozása a fenti feltételek alapján korlátozásra kerül, erről Önt a korlátozás felállítása előtt tájékoztatjuk.

Adattörlési jog
Joga van kérni személyes adatainak azonnali törlését, amely esetben kötelesek vagyunk azonnal törölni az adatokat, amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll:

 • Személyes adataira, vagy más módon történő feldolgozásukra a továbbiakban nincs szükség azon célból, amelyre az adatokat eredetileg bekérték.
 • Amennyiben Ön visszavonja a hozzájárulását az adatfeldolgozáshoz az Általános adatvédelmi törvény 6. Cikkely, 1. §, illetve a 9. Cikkely, 2. § értelmében, valamint az adatfeldolgozásnak nincs más elsődleges jogalapja.
 • Ellenzi az adatfeldolgozást az Általános adatvédelmi törvény 21. Cikkely, 1.§ értelmében,  valamint az adatfeldolgozásnak nincs más elsődleges jogalapja, illetve amennyiben Ön az Általános adatvédelmi törvény 21. Cikkely, 2.§ értelmében tiltakozik az adatfeldolgozás ellen.
 • Személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt.
 • Személyes adatainak törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges valamely Uniós törvény, vagy valamely Tagállam törvényei alapján, amely törvények ránk is vonatkoznak.
 • Személyes  adatait információs szolgáltatás gyűjtötte be, az Általános adatvédelmi törvény  8. Cikkely, 1.§. értelmében.

 

Amennyiben a személyes adatait közzétettük, és az Általános adatvédelmi törvény 17. Cikkely, 1.§ értelmében a törlésük szükséges, megtesszük a megfelelő intézkedéseket, beleértve a műszaki intézkedéseket is, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit, amikor erről tájékoztatjuk a személyes adatait kezelő felelős adatfeldolgozót arról, hogy az érintett kérte minden adata, a személyes adataihoz vezető minden link, illetve az ezen személyes adatokról készült minden másolat törlését.

 • szabad véleménynyilvánítás vagy tájékoztatás gyakorlása érdekében;
 • valamely Tagállam, vagy az Unió joga szerinti, ránk vonatkozó adatfeldolgozási kötelezettség értelmében, illetve ha közérdekű kötelezettségről van szó vagy valamely közhatalom erre utasítja vállalatunkat;
 • közegészségügyre vonatkozó közérdekű okok miatt az Általános adatvédelmi törvény 9. Cikkely, 2. § h) és i) pontja, vagy a 9. Cikkely, 3. § értelmében;
 • közérdekű archiválási, tudományos vagy történelmi kutatási célok miatt, illetve statisztikai célok miatt az Általános Adatvédelmi Törvény 89. Cikkely, 1.§ értelmében, amennyiben az a) bekezdésben említett törvény lehetetlenné teszi, vagy súlyosan károsítónak minősíti az ilyen adatfeldolgozás célkitűzések elérését, vagy
 • jogi  igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából.

 

Amennyiben Ön gyakorolta a helyesbítés, törlés vagy korlátozás jogát, kötelesek vagyunk az adathelyesbítésről, a tárolt adatok törléséről, illetve az adatkezelésre vonatkozó korlátozásról tájékoztatni minden címzettet, akiknek az Ön személyes adatait továbbadtuk, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Jogunk van tájékoztatást kapni a címzettektől.

Adatok átláthatóságának joga
Joga van az Ön által megadott, Önre vonatkozó személyes adatokat visszakapni, amennyiben azokat strukturált, egységes és számítógépen olvasható formátumban adta meg. Ezen felül, joga van ezeket az adatokat másik felelős személynek megadni, anélkül, hogy mi megakadályoznánk a személyes adatok kiszolgáltatását, feltéve, hogy

 • az adatfeldolgozás az Általános adatvédelmi törvény 6. Cikkely, 1.§ a) pontja vagy az Általános adatvédelmi törvény 9. Cikkely, 2.§ a) pontja értelmében hozott hozzájáruláson, illetve az Általános adatvédelmi törvény 6. Cikkely, 1. § b) pontja szerint megkötött szerződésen alapul, és
 • az adatfeldolgozás automatizált módszerekkel történik.

 

Ezen jog gyakorlása során joga van kérni az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen továbbítását egy másik felelős személy felé, amennyiben ez műszakilag megoldható. A másik személyek jogi szabadságát és jogait ez nem érinti.

Az átruházhatóság joga nem vonatkozik a személyes adatok feldolgozására, ha az közérdekű adatfeldolgozás érdekében, illetve valamely közhatalom által ránk ruházott kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Tiltakozás joga
Adott helyzete alapján bármikor joga van kifogást emelni személyes adatai feldolgozása ellen az Általános adatvédelmi törvény 6. Cikkely, 1. § (e) illetve (f) pontjai alapján; ez vonatkozik a jelen rendelkezések alapján végzett profilalkotásra is.  

Személyes adatait a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni, hacsak nem tudjuk bizonyítani, hogy a feldolgozásukra kényszerítő okunk van, amely felülmúlja az Ön érdekeit, jogait és mentességeit, illetve az adatfeldolgozás jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Amennyiben személyes adatainak feldolgozása közvetlenül marketing célokra történik, joga van bármikor kifogást emelni személyes adatainak ilyen hirdetési célokra történő feldolgozása ellen; ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az ilyen típusú közvetlen marketing tevékenységhez kapcsolódik.

Amennyiben a közvetlen marketing célokra történő adatfeldolgozás ellen emel kifogást, személyes adatait a továbbiakban nem dolgozzuk fel ezekre a célokra.

Lehetősége van a kifogás jogának gyakorlására az információs szociális média szolgáltatásaival összefüggésben is, a műszaki előírásoknak megfelelő automatizált eljárásokon keresztül.

Adatvédelmi beleegyező nyilatkozatot visszavonásának joga
Az adatvédelmi nyilatkozatban adott hozzájárulását bármikor joga van visszavonni. A hozzájárulása visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján már elvégzett feldolgozás jogszerűségét annak visszavonásáig.

Egyedi esetekben alkalmazott automatikus döntéshozatal, beleértve a profilalkotást
Joga van arra, hogy tiltakozzon az ellen, hogy automatikus döntéshozatal hatálya alá essen, amely kizárólag automatizált feldolgozáson alapul – beleértve a profilalkotást is – amely jogi értelemben Ön ellen szól, vagy bármely hasonló módon jelentős mértékben hatással van Önre. A jelen rendelkezés nem alkalmazható, amennyiben a döntés

 • az Ön és közöttünk kötött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,
 • elfogadható az Európai Unió vagy bármely Tagállam törvényei szerint, amelyek ránk is vonatkoznak, és ezek a törvények megfelelő intézkedéseket tartalmaznak az Ön jogainak, jogszabadságainak és jogos érdekeinek védelmére;
 • illetve az Ön kifejezett hozzájárulásával.

 

Ugyanakkor, ezek a döntések nem vonatkozhatnak speciális típusú személyes adatokra az Általános adatvédelmi törvény 9. Cikkely, 1.§ pontja értelmében, hacsak az Általános adatvédelmi törvény 9. Cikkely, 2.§ a) nem tartalmaz érvényes és idevonatkozó intézkedéseket az Ön jogainak, jogszabadságainak és jogos érdekeinek védelmére.

Ezekben az esetekben megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Ön jogait, jogszabadságait és jogos érdekeit megvédjük, beleértve annak jogát, hogy legalább egy személy beavatkozhasson a részünkről a helyzetet megállapítása és a döntés megkérdőjelezése céljából.

Felügyeleti hatósághoz történő fellebbezés joga 
Bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, joga van fellebbezni a felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol tartózkodik, dolgozik, vagy ahol a jogsértés feltehetően megtörtént, amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatok feldolgozása az Általános adatvédelmi törvény rendelkezései ellenében történt.

A felügyelő hatóság, amelyhez a panaszt tették, tájékoztatja a panaszost a helyzetről és a panasz kivizsgálásának eredményeiről, beleértve a jogorvoslat lehetőségét is az Általános adatvédelmi törvény 78. Cikkelye alapján.

11. A közösségi média használata, plugin-ek

Weboldalunk a Facebook Közösségi plugin-jeit használja, amelyet a Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) üzemeltet. A kapcsolattartást a Facebook logó, vagy a „Tetszik”, „Kedvelem”, „Megosztom” üzenetek, illetve a Facebook színei (kék és fehér) teszik felismerhetővé. A Facebook plugin-ekre vonatkozó minden információ megtalálható az alábbi linken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

A plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre az Ön böngészője és a Facebook szerver között. A weboldal üzemeltetője nem befolyásolja a plugin által továbbított adatok jellegét és hatályát, amelyeket a plugin továbbít a Facebook Inc szerver felé. Bővebb információt itt találhat:
https://www.facebook.com/help/186325668085084

A plugin tájékoztatja a Facebook Inc.-t arról, hogy Ön már járt ezen a honlapon. Lehetséges, hogy az IP-címe tárolásra kerül. Ha be van jelentkezve a Facebook-ra, miközben meglátogatja weboldalunkat, a fenti információk kapcsolódni fognak a Facebook fiókjához.

Ha a plugin funkcióit használja – például egy csatolmány megosztásakor vagy „kedvelésekor” – a funkció a megfelelő adatokat továbbítják a Facebook Inc. felé. Ha szeretné megakadályozni, hogy a Facebook. Inc. összekösse ezeket az információkat a Facebook fiókjával, jelentkezzen ki a Facebook-ból, mielőtt felkeresi a honlapunkat.

Weboldalunk ezen kívül a Google Plus „+1” gombját is használja. Ezt a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) működteti. Ha fellátogat egy oldalra, amin a „+1” gomb megtalálható, ez közvetlen kapcsolatot hoz létre a böngésző és a Google szerverei között. A weboldal üzemeltetőjének így nincs befolyása a Google Inc. szervere felé a plugin által átadott adatok jellegére és hatályára vonatkozóan. Ha rákattint a „+1” gombra, amikor bejelentkezik a Google +oldalra, a funkció megosztja nyilvános profilja oldalának tartalmát.

Személyes adatai csak abban az esetben kerülnek begyűjtésre a Google Inc. által, ha rákattint a gombra. A bejelentkezett Google-felhasználók IP-címe is tárolásra kerül. Ha szeretné, hogy a Google Inc. ne mentse el ezeket az adatokat, és ne kapcsolja össze fiókjával, kérjük jelentkezzen ki, mielőtt meglátogatja a honlapunkat.

A „+1” gomb használatáról itt talál tájékoztatást: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

A weboldal a Twitter-sávokat is használ. Ezeket a Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) működteti. Ha felmegy egy oldalra, amelyen ez a gomb látható, a böngészője és a Twitter szerverek között közvetlen kapcsolat jön létre. A weboldal üzemeltetőjének ezért nincs befolyása a Twitter Inc. szerverei felé a plugin által továbbított adatok jellegére és hatályára vonatkozóan.  A Twitter Inc. hivatkozása szerint csak az IP-címét gyűjtik be és tárolják.

A Twitter Inc. által történő személyes adatkezelésről itt talál tájékoztatást:
https://twitter.com/privacy

12. Google Analytics

Honlapunk a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) által működtett „Google Analytics” szolgáltatást használja a felhasználók webhelyhasználati szokásainak elemzésére. A szolgáltatás „cookie-kat” – szöveges fájlokat – használ, amelyeket az Ön terminálján tárol. A cookie-k által összegyűjtött információkat általában elküldik a Google szerverre az Egyesült Államokba, és ott tárolják őket.

Honlapunkon névtelenítjük az IP címeket. Az Európai Unió tagállamaiból és az Európai Gazdasági Térségből származó felhasználók IP-címeinek kapcsán korlátozást vezetünk be. Ez a korlátozás kiküszöböli az Ön IP címére történő személyes utalást. A szerződés részét képezi a honlap üzemeltetője és a Google Inc. között létrejött adatkezelési megállapodás, A Google Inc. használja az összegyűjtött információkat a weboldal használatának és a weboldal aktivitásának elemzéséhez, valamint az internet használatával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása érdekében alkalmazza.

Lehetősége van arra, hogy megakadályozza a cookie-k tárolását a készülékén, ha a megfelelő beállításokat elvégzi a böngészőjében. Nem tudjuk garantálni, hogy minden funkciót korlátozás nélkül el tud érni a honlapon, ha a böngészője nem engedélyezi a cookie-k használatát.

Ezen kívül, használhat egy böngésző plugin-t is annak megakadályozására, hogy a cookie-k által begyűjtött információk (beleértve az Ön IP-címét) eljussanak a Google Inc.-hez és a Google Inc. azokat használhassa. Az alábbi linken találja az ehhez szükséges plugin-t:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?

A Google Analytics által végzett adatgyűjtés megakadályozásának másik módja, ha erre a linkre kattint (link beszúrása), ez megakadályozza, hogy erről a weboldalról adatokat gyűjtsenek be Önről. Ha rákattint a fenti linkre letölthet egy „Opt-Out-cookie”-t. Ez lehetővé teszi a böngészője számára a cookie-k tárolását. Ha rendszeresen törli a cookie-kat, akkor minden alkalommal, amikor meglátogatja a honlapunkat, rá kell kattintania a linkre.

A Google Inc. adatfelhasználásáról itt talál további tájékoztatást:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?

Legkedveltebb ZIMBO termékek